Program

Program 7. November

Kl. 9:00 – 9:30: Indskrivning, kaffe/te

Kl. 9:30 – 9:45: Velkomst

Kl. 9:45 – 11:45: At skabe erindringsfællesskab(er) i flerkulturelle samfund

Læs om sessionen

 1. Hvilke erindringsfællesskaber skal folkeskolens historieundervisning bidrage til at (om)skabe og opretholde i det 21. århundredes flerkulturelle samfund? Skal national kulturarv fortsat være omdrejningspunktet? I så fald, i hvilken version, og involverer det en flerkulturel og / eller demokratisk erindringspolitik?
 2. Hvad siger statsmagten? Hvad mener historielærerne?

Kl. 11:45 – 12:45 Frokost

Kl. 12:45 – 14: 45: Konstruktion af etnisk kompleksitet i uddannelse.

Læs om sessionen

Oplæg af

 • Christian Horst, lektor ved Institut for uddannelse og Pædagogik, ARTS, Aarhus Universitet.
 • Thor Ola Engen, professor ved Institutt for Samfunnsvitenskap,  Høgskolen i Hedmark, Hamar.
 • Thor-André Skrefsrud, Ph.d, Instituttleder, Institutt for Samfunnsvitenskap, Høgskolen i Hedmark, Hamar. 

Kl. 14:45 - 15:15: Kaffepause

Kl. 15:15 – 16:00: Diskussion af dagens temaer

Kl. 16:00 - 17:30: Workshops 

Repræsentanter fra de nationale videncentre i Sverige og Norge præsenterer deres centre og tegner aktuelle udviklingsperspektiver for sproglig og kulturel mangfoldighed i uddannelsessystemet i landene: 

 • Föreståndare Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Institutionen för språkdidaktik. Stockholms Universitet, 106 91 Stockholm
 • NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring). Høgskolen i Oslo og Akershus.
 • Canada: Vi etablerer en video-workshop med Lisa Leoni fra OISE, Toronto om ’multiliteracy in the classroom’.

Kl. 18:30: Middag på DPU

Program 8. november

Kl. 9:00 – 9:30: Kaffe/ te

Kl. 9:30 – 11:30: Sprog, politik og pædagogik i skolens undervisning i majoritetssprog som andetsprog

Læs om sessionen

Oplæg ved:

 • Bergthóra Kristjánsdóttir, adjunkt, Aarhus Universitet (DPU)
 • Tore Bernt Sørensen, cand.pæd. soc, Europa kommissionen, Generaldirektoratet for uddannelse og kultur

Kl. 11:30 – 12:30: Frokost

Kl. 12:30 – 14:30: Minoritetselever i sprogfagene

Læs om sessionen

Oplæg ved

 • Anne Holmen, professor i parallelsproglighed på Københavns Universitet
 • Shelley Taylor, lektor i anvendt lingvistik med fokus på andetsprogspædagogik, på University of Western Ontario, Canada

Kl. 14:30 – 15:00: Kaffe/tepause

Kl. 15:00 – 16:00: Afsluttende diskussion

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 29.10.2012

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk