Arrangører

UNITY:Katrinebjerg

UNITY:Katrinebjerg

Missionen med UNITY er at samle de studerende på Katrinebjerg, og skabe et netværk de studerende imellem, der rækker udover de enkelte studieretninger. Uddannelserne på Katrinebjerg er Datalogi, Medievidenskab, Digital Design, Informationsvidenskab, IT og Ingeniøerne. Dertil hører sig 3 linier indenfor henholdvis IT- samt Ingeniøruddannelsen.

UNITY skal være med til at nedbryde de grænser der måtte være mellem de studerende og virksomhederne, der har til huse til på Katrinebjerg.

I UNITY vil vi afholde faglige og sociale arrangementer, hvor de studerende mødes på tværs af studieretninger. Vi vil derudover arbejde for at formidle nogle af alle de relevante arrangementer, jobopslag og muligheder som findes på Katrinebjerg, og i Aarhus området. www.unity.au.dk

DSAU - Datalogisk Studenterforening Aarhus Universitet

DSAU

DSAU's opgave er at formidle idéer og forslag fra datalogiske studerende på Århus Universitet. Foreningen vil planlægge og stå for aktiviteter af social og faglig karakter. Der er fra foreningens side ikke krav til hvilke idéer og forslag der bliver præsenteret og bestræber sig på at være et talerør for de studerende. Den primære opgave for foreningen er således at bringe ønskerne fra de studerende til de rette personer og stå bag disse ønsker som en forenet kraft.

De fleste DSAU arrangementer er åbne for alle. Enkelte – ofte sociale – arrangementer kan være begrænset til personer der modtager undervisning på Datalogisk Institut. se mere på dsau.dk

SOFA - Social og Faglig Forening

SOFA står for SOcial og FAglig forening, og er en forening der sørger for at forbedre IT Bachelor uddannelsen på Aarhus Universitet. SOFA står for at arrangere forskellige faglige arrangementer såsom kurser og workshops, men også sociale arrangementer som vores årlige julefrokost og vores lasertag-turnering. se mere på sofa-it.dk/

ODDS - Organisation for Digital Design Studerende

Organisationen for Digital Design Studerende (ODDS), står for at varetage de Digital Design studerendes interesser, både socialt og fagligt. Vi sørger for at afholde arrangementer der kan bidrage til det gode studieliv, blandt andet ved at afholde en ugentlig studiecafe, studieture, studieværktøjs-workshop, julefrokost med mere. Desuden sørger vi også for at skabe et fællesskab de studerende og årgange imellem, især igennem vores Facebookgruppe, hvor der er stor aktivitet i deling af events, inspiration og tips.
Besøg vores hjemmeside på www.oddsau.dk

RIA - Rådet for ingeniørstuderende

RIA er studenterforeningen for ingeniørstuderende på Aarhus Universitet. Vi arbejder utrætteligt - for at gøre dit studieliv bedre.

DSR - De Studerendes Råd

De Studerendes Råd, DSR, er alle studerendes talerør og samlingspunkt for et bedre studiemiljø. DSR varetager de studiepolitiske og sociale interesser for ingeniørstuderende på Aarhus School of Engineering.

DSR kan betragtes som et omdrejningspunkt for sociale arrangementer og aktiviteter for de studerende.

SAIS - Student Association at the Department of Information Studies

 

SAIS logoSAIS (Student Association at Information Studies) er Informationsvidenskabs studenterorganisation. Organisationen arrangerer og støtter bl.a. virksomhedsbesøg, studieture, studiemiljøinitiativer, case competitions og andre aktiviteter med en faglig vinkling. På denne måde bidrager SAIS til at kvalificere den studerendes egenrefleksioner om deres faglighed og fremtidige karriere. I denne proces søger SAIS desuden også at skabe dialog mellem erhvervslivet og de studerende.

Du kan læse mere om SAIS her.

 

 

Aarhus Universitet

It-vest

It-vest er et uddannelses- og forskningssamarbejde mellem

  • Syddansk Universitet,
  • Aalborg Universitet og
  • Aarhus Universitet.

De tre universiteter udbyder mange forskellige it-uddannelser og uddanner tilsammen halvdelen af alle it-kandidater i Danmark. Samarbejdets mål er at sikre en stadig udvikling af it-uddannelserne, så de er på forkant med it-udviklingen, og samtidig sikre en fortsat stigning i antallet af it-kandidater.

It-vest samarbejdet har et særligt fokus på de flerfaglige cand.it.-uddannelser.