DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Inklusion og eksklusion

Konference om inklusion- og eksklusionsprocesser

  • Fredag 8. februar  2019 i København

Om konferencen


Ethvert samfund må overveje, hvad det som fællesskab skal tilbyde børn og unge, og hvad det forventer af dem. Skal samfundet først og fremmest skabe rammer for, at børnene og de unge kan realisere deres drømme, udnytte deres potentialer og lære at klare sig selv? Eller skal det sørge for, at ingen ekskluderes, og alle får mulighed for at klare sig så godt som muligt, og drage omsorg for dem, der ikke kan klare sig selv?

Børns og unges læring, udvikling og deltagelse i samfundet er grundlæggende et socialt anliggende, og inklusion er en social praksis, der både producerer og reproducerer normer, regler, rutiner gennem sociale processer, interaktioner og relationer. Det er omdrejningspunktet for den nye bog "Inklusion og eksklusion - en grundbog".

På konferencen 8. februar vil forfatterne præsentere eksisterende forskning på feltet og give nye perspektiver på inklusionsfremmende indsatser rettet mod børn og unges hverdag.

Inklusion og eksklusion - en grundbog

Kirsten Elisa Petersen og Janne Hedegaard Hansen(red.)

Tid og sted


Fredag den 8. februar 2019 9:30-16:00

DPU, Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Festsalen, lokale A220, Tuborgvej 164 – 2400 København NV

Pris og tilmelding


  • Deltagerpris: 1600,- kr. (inklusiv et eksemplar af Inklusion og eksklusion - en grundbog)
  • Nedsat pris for studerende med studienummer: 700,- kr. (inklusiv et eksemplar af Inklusion og eksklusion - en grundbog)
  • Særpris for ekstra eksemplarer af bogen ved udlevering på dagen 340 kr.

Alle priser er inklusiv 25% moms